Річний план роботи навчального закладу складається на навчальний рік, тобто з вересня поточного року по серпень наступного року, а річний план бібліотеки навчального закладу складається на календарний рік, тобто з січня по грудень.

Спочатку необхідно визначити місію, цілі, завдання, функції бібліотеки навчального закладу. Потім визначити структуру плану, яка повинна включати наступні розділи:

Робота з фондом

1. Підбиття підсумків руху фонду. Діагностика забезпеченості учнів підручниками на новий навчальний.
2. Прийом і видача підручників і навчальних посібників.
3. Ведення статистичного обліку роботи бібліотеки.
4. Розстановка фонду.
5. Оформлення фонду (наявність поличних роздільників).
6. Реєстрація, систематизація, каталогізація та технічна обробка нових надходжень.
7. Списання літератури.
8. Робота по збереженню фонду:
а) Організація робіт по дрібному ремонту книг.
б) Забезпечення необхідного режиму систематизованого зберігання і фізичного збереження бібліотечного фонду.
в) Забезпечення заходів щодо відшкодування збитків, завданих носіїв інформації в установленому порядку.
г) Робота з боржниками (складання списків).

9. Комплектування фонду періодичними виданнями відповідно до освітніми програмами:
а) Оформлення підписки на 1 півріччя.
б) Оформлення підписки на 2 півріччя.

в) Контроль доставки.

Довідково-бібліографічне обслуговування

1. Поповнення і редагування алфавітного і систематичного каталогів бібліотеки.
2. Поповнення і редагування електронного каталогу видань.
3. Виконання тематичних і фактографічних довідок.
4. Складання інформаційних бюлетенів нових надходжень.
5. Складання рекомендаційних списків.
6. Проведення уроків з основ бібліотечно-бібліографічних знань з різних тем.
7. Поповнення сайту поточною інформацією про роботу бібліотеки.

Робота з читачами

1. Індивідуальна робота:

а) Прийом та видача літератури на абонементі.
б) Бесіди з знову записав читачами про правила роботи бібліотеки.

2. Аналіз читацьких формулярів з метою виявлення боржників, складання списків боржників і робота з ними.
3. Аналіз читацьких формулярів з метою присвоєння звання «Найкращий читач року».
4. Організація і поповнення тематичних виставок.
5. Поповнення інформаційних стендів бібліотеки.
6. Координація діяльності бібліотеки з роботою зам. директора з наукової діяльності, ПЦК, взаємодія з бібліотеками міста.
7. Культурно-досуговая діяльність.

Підвищення кваліфікації

1. Участь в роботі бібліотечних семінарів.
2. Вивчення та впровадження передового досвіду бібліотек.

Рекламна діяльність бібліотеки

1. Інформація в ЗМІ про проведені заходи, виставках, акціях.
2. Оформлення інформаційних стендів, буклетів, листівок про діяльність бібліотеки.
3. Проведення відкритих переглядів, бібліотечних виставок.
4. Реклама послуг, що надаються бібліотекою.