Як оформляти реферат в школі

Шкільне навчання передбачає різні способи закріплення і перевірки пройденого матеріалу, в числі яких контрольні роботи, усні відповіді, практичні заняття, лабораторні роботи, а також невід`ємною частиною шкільного навчання є реферати. Реферат являє собою письмовий виклад матеріалу з конкретного питання з використанням декількох джерел літератури. Для того, щоб грамотно його оформити, необхідно знати основні правила оформлення робіт, встановлені міністерством освіти.
Як оформляти реферат в школі

Інструкція

1
Титульна сторінка. Зверху обов`язково вкажіть вищу освітню організацію і назву Вашої школи.
Як оформляти реферат в школі
2
Посередині сторінки повинно бути написано слово «РЕФЕРАТ» і під ним його тема. Нижче праворуч пишеться прізвище та ініціали учня, який виконав роботу, і вчителі, її перевірив, а в самому низу посередині - назва Вашого міста і поточний рік.
3
Текст реферату. Найважливіше - це дотримання розмірів полів сторінок (ліве 35 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм), міжрядкового інтервалу (полуторний) і шрифту (Times New Roman, 14 розмір). Не починайте нові параграфи з нової сторінки, краще, щоб вони йшли один за одним без перерв.
4


Крім того, не виділяйте назви параграфів великими літерами, так як вони повинні бути написані звичайним способом. В кінці заголовка ніколи не ставте крапку.
5
Смислові частини і висновки. Необхідно виділення основних понять жирним шрифтом, курсивом або підкресленням для найбільш легкого сприйняття тексту. Висновки оформляються в кінці кожного параграфа узагальнюючим абзацом, який повинен починатися зі слів: «Таким чином ..», «Підводячи підсумки сказаного ...», «Тобто можна говорити про те, що ...», «Узагальнюючи, необхідно відзначити , що ... »,« Отже, ми прийшли до висновку, що ... ».
Як оформляти реферат в школі

Рада 2: Як оформити реферат

Ті, хто вчиться в будь-яких навчальних закладах, стикаються з тим, що час від часу потрібно здавати реферати. Це хороший спосіб продемонструвати свої знання. Дуже важливо щоб той, хто його пише, вмів правильно його оформляти. Від цього залежить оцінка знань і умінь учня.
Як оформити реферат

Інструкція

1
Оформіть титульний лист. Зверху необхідно написати назву навчальної організації. Посередині сторінки напишіть великими літерами слово «Реферат». На наступному рядку - повна назва теми, яка буде в ньому розкрита. Трохи нижче по правому краю пишеться прізвище та ініціали виконуваного роботу, нижче - прізвище викладача, який перевірятиме цей реферат. На самій останній сходинці посередині потрібно вказати місто і рік виконання роботи. Напишіть зміст на наступній сторінці. У ньому потрібно вказати номери сторінок по окремим главам.
2Обгрунтуйте вибір даної теми у вступі. Це наступна сторінка. Необхідно довести правильність обраної теми, а також теоретичне і прикладне значення даного питання. Важливо пояснити, чому автор вирішив вибрати саме цю тему.
3
Викладіть основну частину відповідно до плану. Зробити це потрібно послідовно і своїми словами. Зазвичай основна частина складається з 12-15 сторінок. У цьому розділі необхідно відобразити своє ставлення до що піднімається питання та шляхи його вирішення. Цей розділ повинен містити кілька глав. І кожна наступна глава повинна починатися з нової сторінки, не дивлячись на те, де закінчилася попередня.
4
Обгрунтуйте гарна якість вашої роботи у висновках. Ще це називається заключною частиною. У цій частині реферату необхідно коротко узагальнити наведений матеріал, звернути увагу на важливість підтягнутою проблеми, спонукати до прийняття заходів для її вирішення.
5
На окремій сторінці необхідно вказати посилання на літературу, яка використовувалася для підготовки даного реферату. Спочатку згадуються енциклопедії та довідники, потім - книги по темі реферату, в останню чергу пишуться газетно-журнальні статті.

Зверніть увагу

Реферат слід виконувати на одній стороні аркуша паперу в форматі А4. Загальний обсяг роботи коливається від 15 до 30 сторінок. Колір паперу - білий, колір шрифту - чорний. Розмір шрифту від 12 до 14. Всі абзаци повинні бути вирівняні по ширині. Кожна сторінка повинна бути пронумерована з урахуванням першої. Номер ставиться вгорі по центру, тільки титульна сторінка не нумерується.

Корисна порада

При підготовці реферату в друкованому форматі можна використовувати спеціальні програми. Вони заощадять ваш час, так як вони оснащені необхідними інструментами для якісної роботи. Використовуючи цитати у своїй роботі дуже важливо оформляти їх так, як необхідно. Текст цитати наводиться в тій формі, в якій дано в джерелі і полягає в лапки.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 97
Увага, тільки СЬОГОДНІ!