Що таке синтаксичний розбір

Синтаксичний розбір може проводитися щодо словосполучення, простого або складного речення. У кожному разі застосовується своя схема аналізу і виділяються характерні компоненти.
Що таке синтаксичний розбір

Інструкція

1
при синтаксичному розбіре словосполучення виділяється головне і залежне слово, а також з`ясовується, до яких частин мови вони належать. Далі визначається граматичне значення словосполучення (предмет і його ознака дію і предмет, на який воно переходіт- дію і його ознака дію і його причина і т.д.). Встановлюється спосіб синтаксичного зв`язку між словами (узгодження (залежне слово стоїть в тих же формах, що і головне), примикання (залежне слово пов`язане з головним тільки за змістом) або управління (залежне слово ставиться при головному в певному відмінку, тобто при зміні форми головного слова форма залежного не змінюється)).
2
при синтаксичному розбіре простого пропозиції виділяється граматична основа (підмет і присудок). Потім визначається тип речення за метою висловлювання (оповідної, питальне чи спонукальне), його емоційне забарвлення (восклицательное або невоскліцательное). Після цього необхідно встановити тип пропозиції по його граматичної основі (односкладні або двоскладного), за наявністю другорядних членів (поширене чи нераспространенное), за наявністю або відсутністю будь-якого члена (повне або неповне). Також просте речення може бути ускладненим (присутні однорідні або відокремлені члени) або неускладнених.
3
при синтаксичному розбіре складного пропозиції крім визначення граматичної основи і типу речення за метою висловлювання необхідно довести, що воно є складним і встановити вид зв`язку між простими реченнями (союзна або безсполучникового). Якщо зв`язок союзна, то визначається тип пропозиції за характером союзу: складносурядна або сложноподчиненное. Якщо пропозиція є складносурядні, то необхідно з`ясувати, яким сурядним союзом пов`язані частини пропозиції: з`єднувальним, розділовим або протівітельним. У сложноподчиненном визначається головне і підрядне речення, засіб зв`язку придаткового з головним, питання, на який відповідає підрядне, тип складнопідрядного речення. Якщо складне речення є безсполучниковогоспособом, то визначаються смислові відносини між простими реченнями і пояснюється постановка розділового знака. Також необхідно накреслити схему пропозиції.

Рада 2: Як виконати синтаксичний розбір пропозиції

синтаксичний розбір пропозиції лежить в основі практичної роботи над текстом. Даний вид розбору з року в рік викликає масу труднощів у школярів. А між тим, значна частина завдань в ЄДІ і ДПА так чи інакше пов`язана з синтаксичним розбором.
Як виконати синтаксичний розбір пропозиції


Інструкція

1
Випишіть з тексту пропозицію, яке необхідно розібрати. наприклад,
«Фігуристка закінчила показовий виступ, і глядачі дружно зааплодували».
2
Знайдіть головні члени речення: суб`єкт дії (підмет) і сама дія (присудок). Пам`ятайте, що якщо підмет виражений іменником, то дане іменник може стояти тільки в називному відмінку.
3
В даному реченні підлягають є іменники «фігуристка» і «глядачі». Підкресліть їх однією рисою і підпишіть вгорі над словами, яку функцію в реченні вони виконують (підмет).
4
Далі задайте питання від підмета «фігуристка що зробила?» - Закінчила, «глядачі що зробили?» - Зааплодували. «Закінчила» і «зааплодували» - це присудок. Підкресліть їх двома рисами і підпишіть їх.
5
Тепер задайте питання від присудка до інших членів пропозиції. «Закінчила що?» - Виступ. Член пропозиції, що відповідає на питання непрямих відмінків - доповнення. В даному випадку іменник «виступ» виступає в ролі доповнення. Підкресліть його пунктирною лінією і напишіть над словом його синтаксичну функцію.6
Від доповнення задайте питання «виступ яке?» - Показове. Дане прикметник виступає тут в ролі визначення. Підкресліть слово «показове» хвилястою лінією.
7
Аналогічним чином розберіть другий просто пропозиція, що входить до складу складного. Задайте питання від присудка «зааплодували як?» - Дружно. Члени пропозиції, що відповідають на питання «як?», «Коли?», «Яким чином?», «Чому?» І т.д. є обставинами. Прислівник «дружно» в даному випадку є обставиною. Підкресліть його пунктирною лінією, чергуючи тире з точкою.
8
Тепер приступайте до характеристики речення за метою висловлювання. Орієнтуйтеся по знаку пунктуації. Якщо пропозиція закінчується крапкою, то воно, як в даному випадку, буде оповідальним.
9
Далі з`ясуйте, чи є пропозиція знаком оклику або невоскліцательное. Спирайтеся на розділовий знак і інтонацію.
10
Погляньте на розбір і порахуйте кількість граматичних основ. Якщо основа одна - пропозиція проста, якщо дві і більше - складне.
11
У разі наявності кількох основ визначте характер зв`язку між ними. Чи пов`язані вони між собою за змістом (складносурядні) або одне залежить від іншого (складнопідрядні).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 166
Увага, тільки СЬОГОДНІ!